Tiếng Việt
/ Âm thanh / Chuyển đổi sang M4A / WMA công cụ chuyển đổi / M4A sang WMA

Chuyển M4A sang WMA

Bạn có thể chuyển đổi âm thanh định dạng M4A sang WMA và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào m4a sang wma?

Chuyển đổi như thế nào wma sang m4a?
Bước 1
Hãy tải lên m4a-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang wma»
Hãy chọn wma hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn wma tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về wma -tệp

MPEG-4 Audio Layer

Phần mở rộng của tệp
.m4a
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
Microsoft Windows Media Player
VLC media player
MPlayer
Amarok
Winamp
Apple QuickTime Player
Apple iTunes
Lập trình viên
Apple
MIME type
audio/mpeg

Windows Media Audio File

Phần mở rộng của tệp
.wma
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
Microsoft Windows Media Player
VLC media player
MPlayer
Microsoft Zune
Winamp
Apple QuickTime Player
Lập trình viên
Microsoft
MIME type
audio/x-ms-wma