Tiếng Việt
/ Âm thanh / M4A

Công cụ chuyển đổi trực tuyến M4A

Bạn có thể chuyển đổi tranh âm thanh sang định dạng M4A bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang m4a?
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang m4a»
Hãy chọn m4a hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn m4a tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về m4a -tệp
MPEG-4 Audio Layer
Phần mở rộng của tệp
.m4a
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
Microsoft Windows Media Player
VLC media player
MPlayer
Amarok
Winamp
Apple QuickTime Player
Apple iTunes
Lập trình viên
Apple
MIME type
audio/mpeg