Tiếng Việt
/ Âm thanh / Chuyển đổi sang M4A / AIFF công cụ chuyển đổi / M4A sang AIFF

Chuyển M4A sang AIFF

Bạn có thể chuyển đổi âm thanh định dạng M4A sang AIFF và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào m4a sang aiff?

Chuyển đổi như thế nào aiff sang m4a?
Bước 1
Hãy tải lên m4a-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang aiff»
Hãy chọn aiff hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn aiff tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về aiff -tệp

MPEG-4 Audio Layer

Phần mở rộng của tệp
.m4a
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
Microsoft Windows Media Player
VLC media player
MPlayer
Amarok
Winamp
Apple QuickTime Player
Apple iTunes
Lập trình viên
Apple
MIME type
audio/mpeg

Audio Interchange File Format

Phần mở rộng của tệp
.aiff
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
Microsoft Windows Media Player
VLC media player
Winamp
jetAudio
Audacity
Apple QuickTime Player
Apple iTunes
Lập trình viên
Apple
MIME type
audio/x-aiff
audio/aiff