Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Sách / Chuyển đổi sang EPUB / MOBI công cụ chuyển đổi / EPUB sang MOBI

Chuyển EPUB sang MOBI

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .mobi

Bạn có thể chuyển đổi hình sách định dạng EPUB sang MOBI và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào epub sang mobi?

Chuyển đổi như thế nào mobi sang epub?
Bước 1
Hãy tải lên epub-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang mobi»
Hãy chọn mobi hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn mobi tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về mobi -tệp

Electronic Publication

Phần mở rộng của tệp .epub
Loại tệp books
Chương trình, phần mềm
FBReader
Sumatra PDF
CoolReader
STDU Viewer
Calibre
Adobe Digital Editions
Sony reader
Comic Book Reader
QuarkXPress
Lập trình viên nternational Digital Publishing Forum (IDPF)
MIME type
application/epub+zip

Mobipocket eBook

Phần mở rộng của tệp .mobi
Loại tệp books
Chương trình, phần mềm
Calibre
Mobipocket Reader
FBReader
Cool Reader
Chương trình chính Amazon Kindle
Lập trình viên Mobipocket
MIME type
mime application/x-mobipocket-ebook