Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Sách / MOBI

Công cụ chuyển đổi trực tuyến MOBI

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .mobi
kéo thả tệp đến đây

Bạn có thể chuyển đổi tranh sách sang định dạng MOBI bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang mobi
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang mobi»
Hãy chọn mobi hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn mobi tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về mobi -tệp

Trực tuyến và miễn phí chuyển đổi mobi

Nhanh và dễ
Chỉ cần thả file mobi của bạn trên trang và bạn có thể chuyển nó sang hơn 250 định dạng tập tin khác nhau mà không đăng ký, đưa ra một email hoặc mờ.
Đừng lo lắng về an ninh.
Chúng tôi delete tải lên file mobi ngay lập tức và chuyển đổi các file sau 24 giờ. Tất cả các file chuyển với bảo đảm một mức độ tiên tiến của mã hóa SSL.
Tất cả trong đám mây
Bạn không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm. Tất cả các chuyển đổi mobi thực hiện trong các đám mây và không sử dụng bất kỳ tài nguyên của máy tính.
Mobipocket eBook
Phần mở rộng của tệp .mobi
Loại tệp books
Chương trình, phần mềm
Calibre
Mobipocket Reader
FBReader
Cool Reader
Chương trình chính Amazon Kindle
Lập trình viên Mobipocket
MIME type
mime application/x-mobipocket-ebook