Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Sách / Chuyển đổi sang MOBI / PRC công cụ chuyển đổi / MOBI sang PRC

Chuyển MOBI sang PRC

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .prc

Bạn có thể chuyển đổi hình sách định dạng MOBI sang PRC và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào mobi sang prc?

Chuyển đổi như thế nào prc sang mobi?
Bước 1
Hãy tải lên mobi-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang prc»
Hãy chọn prc hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn prc tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về prc -tệp

Mobipocket eBook

Phần mở rộng của tệp .mobi
Loại tệp books
Chương trình, phần mềm
Calibre
Mobipocket Reader
FBReader
Cool Reader
Chương trình chính Amazon Kindle
Lập trình viên Mobipocket
MIME type
mime application/x-mobipocket-ebook

prc

Phần mở rộng của tệp .prc
Loại tệp books
Chương trình, phần mềm
Mobipocket Reader Desktop
Amazon Kindle
Apple iBooks
Lập trình viên Mobipocket