Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Sách / Chuyển đổi sang MOBI / TCR công cụ chuyển đổi / MOBI sang TCR

Chuyển MOBI sang TCR

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .tcr

Bạn có thể chuyển đổi hình sách định dạng MOBI sang TCR và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào mobi sang tcr?

Chuyển đổi như thế nào tcr sang mobi?
Bước 1
Hãy tải lên mobi-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang tcr»
Hãy chọn tcr hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn tcr tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về tcr -tệp

Mobipocket eBook

Phần mở rộng của tệp .mobi
Loại tệp books
Chương trình, phần mềm
Calibre
Mobipocket Reader
FBReader
Cool Reader
Chương trình chính Amazon Kindle
Lập trình viên Mobipocket
MIME type
mime application/x-mobipocket-ebook

TCR compressed text document

Phần mở rộng của tệp .tcr
Loại tệp books
Chương trình, phần mềm
Calibre
Chương trình chính TCR
MIME type
application/octet-stream