Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Lưu trữ / Chuyển đổi sang RAR / ZIP công cụ chuyển đổi / RAR sang ZIP

Chuyển RAR sang ZIP

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .zip
kéo thả tệp đến đây

Bạn có thể chuyển đổi hình lưu trữ định dạng RAR sang ZIP và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào rar sang zip?

Chuyển đổi như thế nào zip sang rar?
Bước 1
Hãy tải lên rar-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang zip»
Hãy chọn zip hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn zip tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về zip -tệp

Trực tuyến và miễn phí rar đến zip chuyển đổi

Nhanh và dễ
Chỉ cần thả file rar của bạn trên trang để chuyển đổi zip hoặc bạn có thể chuyển nó sang hơn 250 định dạng tập tin khác nhau mà không đăng ký, đưa ra một email hoặc mờ.
Đừng lo lắng về an ninh
Chúng tôi delete tải lên file rar ngay lập tức và chuyển đổi file zip sau 24 giờ. Tất cả các file chuyển với bảo đảm một mức độ tiên tiến của mã hóa SSL.
Tất cả trong đám mây
Bạn không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm. Tất cả rar để chuyển đổi zip thực hiện trong các đám mây và không sử dụng bất kỳ tài nguyên của máy tính.

WinRAR Compressed Archive

Phần mở rộng của tệp .rar
Loại tệp archives
Chương trình, phần mềm
7Zip
StuffIt
WinZip
Chương trình chính WinRAR
Lập trình viên Eugene Roshal
MIME type
application/x-rar-compressed

ZIP compression

Phần mở rộng của tệp .zip
Loại tệp archives
Chương trình, phần mềm
StuffIt
WinRAR
Winzip
Lập trình viên PKWARE
MIME type
application/zip
application/x-zip
application/x-zip-compressed
application/octet-stream
application/x-compress
application/x-compressed
multipart/x-zip