Tiếng Việt
/ Lưu trữ / ZIP

Công cụ chuyển đổi trực tuyến ZIP

Bạn có thể chuyển đổi tranh lưu trữ sang định dạng ZIP bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang zip?
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang zip»
Hãy chọn zip hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn zip tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về zip -tệp
ZIP compression
Phần mở rộng của tệp
.zip
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
StuffIt
WinRAR
Winzip
Lập trình viên
PKWARE
MIME type
application/zip
application/x-zip
application/x-zip-compressed
application/octet-stream
application/x-compress
application/x-compressed
multipart/x-zip