Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Sách / Tài liệu / Chuyển đổi sang MOBI / TXT công cụ chuyển đổi / MOBI sang TXT

Chuyển MOBI sang TXT

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .txt

Bạn có thể chuyển đổi hình sách định dạng MOBI sang TXT và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào mobi sang txt?

Chuyển đổi như thế nào txt sang mobi?
Bước 1
Hãy tải lên mobi-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang txt»
Hãy chọn txt hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn txt tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về txt -tệp

Mobipocket eBook

Phần mở rộng của tệp .mobi
Loại tệp books
Chương trình, phần mềm
Calibre
Mobipocket Reader
FBReader
Cool Reader
Chương trình chính Amazon Kindle
Lập trình viên Mobipocket
MIME type
mime application/x-mobipocket-ebook

Raw text file

Phần mở rộng của tệp .txt
Loại tệp documents
Chương trình, phần mềm
Notepad
TextEdit
WordPad
Lập trình viên Microsoft
MIME type
text/plain
application/txt
browser/internal
text/anytext
widetext/plain
widetext/paragraph