Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Sách / Tài liệu / Chuyển đổi sang AZW3 / TXT công cụ chuyển đổi / AZW3 sang TXT

Chuyển AZW3 sang TXT

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .txt

Bạn có thể chuyển đổi hình sách định dạng AZW3 sang TXT và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào azw3 sang txt?

Bước 1
Hãy tải lên azw3-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang txt»
Hãy chọn txt hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn txt tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về txt -tệp

Amazon KF8 eBook File

Phần mở rộng của tệp .azw3
Loại tệp books
Chương trình, phần mềm
Calibre
Chương trình chính Amazon Kindle
Lập trình viên Amazon
MIME type
application/octet-stream

Raw text file

Phần mở rộng của tệp .txt
Loại tệp documents
Chương trình, phần mềm
Notepad
TextEdit
WordPad
Lập trình viên Microsoft
MIME type
text/plain
application/txt
browser/internal
text/anytext
widetext/plain
widetext/paragraph