Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Sách / AZW3

Công cụ chuyển đổi trực tuyến AZW3

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .azw3

Bạn có thể chuyển đổi tranh sách sang định dạng AZW3 bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang azw3
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang azw3»
Hãy chọn azw3 hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn azw3 tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về azw3 -tệp
Amazon KF8 eBook File
Phần mở rộng của tệp .azw3
Loại tệp books
Chương trình, phần mềm
Calibre
Chương trình chính Amazon Kindle
Lập trình viên Amazon
MIME type
application/octet-stream