Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Sách / EPUB

Công cụ chuyển đổi trực tuyến EPUB

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .epub

Bạn có thể chuyển đổi tranh sách sang định dạng EPUB bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang epub
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang epub»
Hãy chọn epub hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn epub tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về epub -tệp
Electronic Publication
Phần mở rộng của tệp .epub
Loại tệp books
Chương trình, phần mềm
FBReader
Sumatra PDF
CoolReader
STDU Viewer
Calibre
Adobe Digital Editions
Sony reader
Comic Book Reader
QuarkXPress
Lập trình viên nternational Digital Publishing Forum (IDPF)
MIME type
application/epub+zip