Tiếng Việt
/ Âm thanh / Chuyển đổi sang M4A / AAC công cụ chuyển đổi / M4A sang AAC

Chuyển M4A sang AAC

Bạn có thể chuyển đổi âm thanh định dạng M4A sang AAC và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào m4a sang aac?

Chuyển đổi như thế nào aac sang m4a?
Bước 1
Hãy tải lên m4a-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang aac»
Hãy chọn aac hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn aac tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về aac -tệp

MPEG-4 Audio Layer

Phần mở rộng của tệp
.m4a
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
Microsoft Windows Media Player
VLC media player
MPlayer
Amarok
Winamp
Apple QuickTime Player
Apple iTunes
Lập trình viên
Apple
MIME type
audio/mpeg

Advanced Audio Coding

Phần mở rộng của tệp
.aac
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
Microsoft Windows Media Player
VLC media player
MPlayer
Foobar2000
Winamp
Apple iTunes
Audacity
Lập trình viên
Bell Labs, Dolby Laboratories, Sony, Nokia, Coding Technologies
MIME type
audio/aac
audio/aacp
audio/3gpp
audio/3gpp2
audio/mp4
audio/mp4a-latm
audio/mpeg4-generic
audio/x-aac
audio/x-m4a
audio/x-m4p
audio/x-m4b
audio/mp4a
audio/mpga