Tiếng Việt
/ Âm thanh / Chuyển đổi sang M4A / OPUS công cụ chuyển đổi / M4A sang OPUS

Chuyển M4A sang OPUS

Bạn có thể chuyển đổi âm thanh định dạng M4A sang OPUS và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào m4a sang opus?

Chuyển đổi như thế nào opus sang m4a?
Bước 1
Hãy tải lên m4a-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang opus»
Hãy chọn opus hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn opus tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về opus -tệp

MPEG-4 Audio Layer

Phần mở rộng của tệp
.m4a
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
Microsoft Windows Media Player
VLC media player
MPlayer
Amarok
Winamp
Apple QuickTime Player
Apple iTunes
Lập trình viên
Apple
MIME type
audio/mpeg

Opus Audio File

Phần mở rộng của tệp
.opus
Loại tệp
Lập trình viên
IETF
MIME type
audio/opus
audio/ogg