Tiếng Việt
/ Âm thanh / Chuyển đổi sang M4A / FLAC công cụ chuyển đổi / M4A sang FLAC

Chuyển M4A sang FLAC

Bạn có thể chuyển đổi âm thanh định dạng M4A sang FLAC và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào m4a sang flac?

Chuyển đổi như thế nào flac sang m4a?
Bước 1
Hãy tải lên m4a-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang flac»
Hãy chọn flac hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn flac tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về flac -tệp

MPEG-4 Audio Layer

Phần mở rộng của tệp
.m4a
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
Microsoft Windows Media Player
VLC media player
MPlayer
Amarok
Winamp
Apple QuickTime Player
Apple iTunes
Lập trình viên
Apple
MIME type
audio/mpeg

Free Lossless Audio Codec

Phần mở rộng của tệp
.flac
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
СomboPlayer
VLC media player
Winamp
Foobar2000
Cog
MacAmp Lite X
aTunes
Lập trình viên
Josh Coalson, Xiph.Org Foundation
MIME type
audio/flac