Tiếng Việt
/ Âm thanh / FLAC

Công cụ chuyển đổi trực tuyến FLAC

Bạn có thể chuyển đổi tranh âm thanh sang định dạng FLAC bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang flac?
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang flac»
Hãy chọn flac hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn flac tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về flac -tệp
Free Lossless Audio Codec
Phần mở rộng của tệp
.flac
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
СomboPlayer
VLC media player
Winamp
Foobar2000
Cog
MacAmp Lite X
aTunes
Lập trình viên
Josh Coalson, Xiph.Org Foundation
MIME type
audio/flac