Tiếng Việt
/ Âm thanh / Chuyển đổi sang MP4 / MP3 công cụ chuyển đổi / MP4 sang MP3

Chuyển MP4 sang MP3

Bạn có thể chuyển đổi âm thanh định dạng MP4 sang MP3 và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào mp4 sang mp3?

Chuyển đổi như thế nào mp3 sang mp4?
Bước 1
Hãy tải lên mp4-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang mp3»
Hãy chọn mp3 hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn mp3 tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về mp3 -tệp

MPEG-4 Video File

Phần mở rộng của tệp
.mp4
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
Microsoft Windows Media Player
VLC media player
MPlayer
Eltima Elmedia Player
Winamp
Apple QuickTime Player
Apple iTunes
Lập trình viên
Moving Picture Experts Group
MIME type
audio/mp4
video/mp4

MP3 Audio File

Phần mở rộng của tệp
.mp3
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
Microsoft Windows Media Player
VLC media player
MPlayer
jetAudio
Zune
Audacity
Apple iTunes
Plex Media Center
Amarok
Xine
Totem
Lập trình viên
Moving Picture Experts Group
MIME type
audio/mp3
audio/mpeg3
audio/mpg
audio/mpeg
audio/x-mpeg
audio/x-mpeg-3
audio/mp3
audio/x-mpegaudio
audio/x-mpg
audio/x-mp3