Thay đổi kích thước hình ảnh gif trực tuyến

Bước 1

Tải lên tập tin

Chọn một tệp mà bạn muốn chuyển đổi từ máy tính, Google Drive, Dropbox hoặc kéo và thả nó trên trang.
Bước 2

Chọn lựa chọn

Chọn tùy chọn của bạn để thay đổi kích thước gif hình ảnh.
Bước 3

Tải của tập tin

Chờ cho đến khi tập tin của bạn sẽ sẵn sàng và bấm vào nút "Download".