nhà sản xuất ICON

+
Chọn tập tin

Làm cách nào để biểu tượng hình ảnh ?

Icon of «Cập nhật dử liệu»
Bước 1

Cập nhật dử liệu

Chọn một tệp mà bạn muốn chuyển đổi từ máy tính, Google Drive, Dropbox hoặc kéo và thả tệp đó trên trang.
Icon of «lựa chọn các phương án»
Bước 2

lựa chọn các phương án

Chọn các tùy chọn của bạn để biểu tượng hình ảnh.
Icon of «Tải về tập tin của bạn»
Bước 3

Tải về tập tin của bạn

Chờ cho đến khi tệp của bạn sẵn sàng và nhấp vào "Download".