Hợp nhất hình ảnh jpg trực tuyến

Hình ảnh đầu ra
Lựa chọn hình ảnh
Lựa chọn hình ảnh
+
Đầu tiên Hình ảnh
+
Thứ hai Hình ảnh
Làm thế nào để vị trí các hình ảnh
Theo chiều ngang
Theo chiều dọc
Làm thế nào để điều chỉnh kích thước của các hình ảnh
Dày của biên giới

Icon of «Tải lên tập tin»
Bước 1

Tải lên tập tin

Chọn một tệp mà bạn muốn chuyển đổi từ máy tính, Google Drive, Dropbox hoặc kéo và thả nó trên trang.
Icon of «Chọn lựa chọn»
Bước 2

Chọn lựa chọn

Chọn tùy chọn của bạn để merge jpg hình ảnh.
Icon of «Tải của tập tin»
Bước 3

Tải của tập tin

Chờ cho đến khi tập tin của bạn sẽ sẵn sàng và bấm vào nút "Download".