Tiếng Việt

Làm thế nào để hợp nhất {} 555.553 hình ảnh?

Bước 1
Cập nhật dử liệu
Chọn một tệp mà bạn muốn chuyển đổi từ máy tính, Google Drive, Dropbox hoặc kéo và thả nó trên trang.
Bước 2
lựa chọn các phương án
Chọn tùy chọn của bạn để mergejpg hình ảnh.
Bước 3
Tải về tập tin của bạn
Chờ cho đến khi tập tin của bạn sẽ sẵn sàng và bấm vào nút "Download".