Hợp nhất hình ảnh gif trực tuyến

Hình ảnh đầu ra
Lựa chọn hình ảnh
Lựa chọn hình ảnh
+
Đầu tiên Hình ảnh
+
Thứ hai Hình ảnh

Icon of «Tải lên tập tin»
Bước 1

Tải lên tập tin

Chọn một tệp mà bạn muốn chuyển đổi từ máy tính, Google Drive, Dropbox hoặc kéo và thả nó trên trang.
Icon of «Chọn lựa chọn»
Bước 2

Chọn lựa chọn

Chọn tùy chọn của bạn để merge gif hình ảnh.
Icon of «Tải của tập tin»
Bước 3

Tải của tập tin

Chờ cho đến khi tập tin của bạn sẽ sẵn sàng và bấm vào nút "Download".