VĂN hình ảnh

Chuyển đổi quét tài liệu và hình ảnh vào Editable Word, PDF, Excel và Txt (Text) định dạng đầu ra

Làm thế nào để nhận ra văn bản?

bước 1

Tải lên tập tin

Chọn tập tin, mà bạn muốn chuyển đổi từ máy tính của Google Drive hoặc kéo và thả nó trên trang
bước 2

Chọn ngôn ngữ và ra dạng

Chọn tất cả các ngôn ngữ được sử dụng trong tài liệu. Cũng có thể chọn bất cứ mong muốn dạng đầu ra làm ví dụ .doc (hơn 10 văn bản hỗ trợ)
bước 3

Chuyển Đổi Và Download.

Click "tử Nhận ra" nút và sau đó tải sơ của anh với văn bản được nhận dạng

Nhân vật quang nhận

Nhân vật quang nhận hoặc quang nhân vật đọc (VĂN) là điện tử hoặc chuyển đổi cơ khí, các hình ảnh của gõ viết tay hoặc văn bản in vào máy tính-được mã hóa văn bản, cho dù từ một quét tài liệu, hình ảnh của một tài liệu, một cảnh-ảnh (ví dụ các văn bản trên dấu hiệu, và tấm bảng quảng cáo trong một cảnh ảnh) hoặc từ văn bản phụ đề chồng lên trên một hình ảnh (ví dụ từ một chương trình truyền hình).

Được sử dụng rộng rãi như một hình thức nhập dữ liệu từ giấy in dữ liệu hồ sơ - cho dù hộ chiếu tài liệu, hóa đơn, giấy tờ ngân hàng trên máy vi tính, thu danh thiếp, mail, bản in của tĩnh-dữ liệu, hoặc bất kỳ tài liệu thích hợp - nó là một phương pháp thông thường của số hóa văn bản in, do đó họ có thể được sửa điện tử, tìm kiếm, lưu trữ nhiều gọn, hiển thị trên đường dây, và sử dụng trong máy quá trình như nhận thức tính toán, bản dịch máy, (chiết xuất) văn bản, các dữ liệu quan trọng và văn bản khai thác. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu trong công nhận mẫu, trí thông minh nhân tạo, và máy tính tầm nhìn.

Phiên bản đầu cần thiết để được huấn luyện với hình ảnh của mỗi nhân vật, và làm việc trên một chữ tại một thời gian. Hệ thống nâng cao khả năng sản xuất một mức độ cao của công nhận chính xác cho hầu hết các phông chữ đang ở chung, và với sự hỗ trợ cho một loạt ảnh kỹ thuật số file dạng đầu vào. Một số hệ thống có thể tái tạo được định dạng ra chặt chẽ xấp xỉ ban đầu trang, bao gồm cả những hình ảnh cột, và không phải văn bản thành phần.

Có trang: 10
Nếu bạn cần để nhận ra trang hơn, xin vui lòng