Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Hình ảnh / ICO

Công cụ chuyển đổi trực tuyến ICO

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .ico

Bạn có thể chuyển đổi tranh và ảnh sang định dạng ICO bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang ico
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang ico»
Hãy chọn ico hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn ico tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về ico -tệp
Microsoft icon file
Phần mở rộng của tệp .ico
Loại tệp images
Mô tả ICO – định dạng đặc biệt để hiển thị biểu tượng, nhãn, hình tượng trong Windows. Nó bao gồm hai ảnh bitmap. Ảnh bitmap đầu tiên là mặt nạ hình ảnh, còn ảnh bitmap thứ hai là biểu tượng được hiển thị trên mặt nạ. Được sử dụng để liên kết hình ảnh với một tập tin nào đó của hệ điều hành. Người sử dùng thiết bị có hệ điều hành từ Microsoft được có chức năng biên tập các tệp ICO để tạo các biểu tượng đặc biệt. Có thể được chuyển đổi thành các tệp có phần mở rộng phổ biến là JPEG và PNG. Lưu giữ các tệp trong ICO được sử dụng khi phát triển đồ họa dưới dạng biểu tượng, hình tượng và các phần tử đồ họa tương tự. Chúng được sử dụng làm hình tượng và logo biểu tượng của trang web. Được mở bởi bất kỳ ứng dụng nào dùng để xem hình ảnh và các chương trình đặc biệt như ACDSee hoặc Axialis Icon Workshop.
Các chi tiết kỹ thuật Phần mở rộng .ico được sử dụng từ các phiên bản đầu tiên của hệ điều hành Windows, dần dần thêm kích thước và số lượng tối đa các tông màu được hỗ trợ. Ví dụ: "bộ bảy" có khả năng hỗ trợ các biểu tượng với kích thước tới 256x256 pixel trong 32 bit. Để đảm bảo khả năng tương thích với các phiên bản trước của Windows, tốt nhất là sử dụng các phương án tám bit của biểu tượng.
Chương trình, phần mềm
Adobe Photoshop
Microsoft Paint
Windows Picture and Fax Viewer
Lập trình viên Microsoft
MIME type
image/ico
image/x-icon
application/ico
application/x-ico
application/x-win-bitmap
image/x-win-bitmap
application/octet-stream