Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Hình ảnh / ARW

Công cụ chuyển đổi trực tuyến ARW

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .arw

Bạn có thể chuyển đổi tranh và ảnh sang định dạng ARW bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang arw
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang arw»
Hãy chọn arw hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn arw tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về arw -tệp
Sony Digital Camera Alpha Raw Image Format
Phần mở rộng của tệp .arw
Loại tệp images
Chương trình, phần mềm
Adobe Photoshop
Adobe Photoshop Elements
GIMP
Paintbrush
Google Picasa
XnView
Lập trình viên Sony
MIME type
image/arw
image/x-sony-arw