Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Hình ảnh / Chuyển đổi sang DXF / WMF công cụ chuyển đổi / DXF sang WMF

Chuyển DXF sang WMF

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .wmf

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh định dạng DXF sang WMF và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào dxf sang wmf?

Bước 1
Hãy tải lên dxf-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang wmf»
Hãy chọn wmf hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn wmf tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về wmf -tệp

Drawing Exchange Format File

Phần mở rộng của tệp .dxf
Loại tệp images
Chương trình, phần mềm
Adobe Illustratror
CorelCAD
Open Office
PaintShop Pro
Lập trình viên Autodesk
MIME type
application/dxf
application/x-autocad
application/x-dxf
drawing/x-dxf
image/vnd.dxf
image/x-autocad
image/x-dxf
zz-application/zz-winassoc-dxf

Windows Metafile

Phần mở rộng của tệp .wmf
Loại tệp images
Chương trình, phần mềm
ACD Systems ACDSee 17
Apple QuickTie Player
Adobe Illustrator
Corel PaintShop Pro X6
CorelDRAW Graphics Suite X7
Cristallight WMF Converter Pro
GIMP
Inkscape
QuarkXPress
Microsoft Publisher
Newera Graphics Converter Pro
Microsoft Picture It!
MAGIX Xara Photo & Graphic Designer
Chương trình chính Microsoft Windows Photo Viewer
Lập trình viên Microsoft
MIME type
application/x-msmetafile
application/wmf
application/x-wmf
image/wmf
image/x-wmf
image/x-win-metafile
zz-application/zz-winassoc-wmf