Tiếng Việt
Trang chủ   /   Các định dạng của tệp   /   cur

Định dạng tệp CUR

Phần mở rộng của tệp
.cur
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
ACD Systems SCDSee 18 (Windows)
Axialis CursorWorkshop (Windows)
Corel PaintShop Pro X8 (Windows)
Greenfish Icon Editor Pro (Windows)
Inkscape (Windows, Mac, Linux)
Microsoft Windows
Snap Converter (Mac)