Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Video / VOB

Công cụ chuyển đổi trực tuyến VOB

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .vob

Bạn có thể chuyển đổi tranh video sang định dạng VOB bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang vob
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang vob»
Hãy chọn vob hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn vob tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về vob -tệp
DVD Video Object File
Phần mở rộng của tệp .vob
Loại tệp video
Mô tả Về cơ bản, nó được gọi là Tệp đối tượng video DVD và là định dạng phổ biến nhất để lưu trữ âm thanh và video qua DVD. Truyền phát video được thực hiện ở định dạng MPEG-2 và âm thanh có thể được lưu trữ thành các định dạng khác nhau.
Các chi tiết kỹ thuật Các tệp này được lưu trữ ở thư mục gốc của DVD thường ở dạng thư mục VIDEO_TS và cũng chứa cả video, âm thanh và phụ đề. Định dạng AC-3 cho âm thanh được sử dụng vì nó hỗ trợ tốt ở tốc độ bit thấp và định dạng kênh đôi hoặc kênh hai lớp MPEG-2 và định dạng PCM được sử dụng cho video.
Chương trình, phần mềm
Microsoft Windows Media Player
BlazeDVD, Corel WinDVD
PowerDVD 11
Chương trình chính Video Lan VLC Player
Lập trình viên Apple
MIME type
application/octet-stream