html để pdf

Chúng tôi sử dụng dịch vụ trực tuyến để chuyển đổi HTML và tài liệu video. Làm việc với những công cụ này là hoàn toàn an toàn sự tin tập chất lượng cao miễn phí và không có đăng ký.

Làm thế nào để có một hình của các trang web

Bước 1

Nhập vào trang web địa chỉ

Nhập địa chỉ của các trang web để chụp hình ảnh
Bước 2

Chọn sự lựa chọn

Cấu hình các thông số cần thiết như dạng (Jpeg La) chất lượng giải quyết
Bước 3

Tải về kết quả

Hãy để tôi chụp những trang web và bạn sẽ ngay lập tức có thể để tải về tập tin của bạn