trang web để pdf

Với Onlineconvertfree, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi bất kỳ trang web để hay nhất để lưu trữ, chia sẻ, hoặc in ấn. Để chuyển đổi dung bạn cần phải dán địa chỉ của người yêu cầu trang.
Chọn địa chỉ để hình
Màn hình Rộng, px
Màn hình chiều Cao, px
Nếu không thêm, chiều cao đầy đủ của những trang web sẽ được sử dụng
Chất lượng cao
Tập tin

Làm thế nào để có một hình của các trang web

Icon of «Nhập vào trang web địa chỉ»
Bước 1

Nhập vào trang web địa chỉ

Nhập địa chỉ của các trang web để chụp hình ảnh
Icon of «Chọn sự lựa chọn»
Bước 2

Chọn sự lựa chọn

Cấu hình các thông số cần thiết như dạng (Jpeg La) chất lượng giải quyết
Icon of «Tải về kết quả»
Bước 3

Tải về kết quả

Hãy để tôi chụp những trang web và bạn sẽ ngay lập tức có thể để tải về tập tin của bạn