Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Video / WEBM

Công cụ chuyển đổi trực tuyến WEBM

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .webm

Bạn có thể chuyển đổi tranh video sang định dạng WEBM bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang webm
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang webm»
Hãy chọn webm hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn webm tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về webm -tệp
Web Media File
Phần mở rộng của tệp .webm
Loại tệp video
Mô tả Giống như tiện ích mở rộng tệp MKV, tiện ích mở rộng WEBM được phát triển bởi nhiều bên trực tuyến khác nhau như Google, đây là phần mềm miễn phí cung cấp luồng nội dung video trực tuyến và được phát triển lần đầu tiên vào năm 2010. Bằng cách sử dụng phiên bản HTML5 của YouTube, người ta có thể xem video được mã hóa trong WEBM.
Các chi tiết kỹ thuật Có thể mã hóa và quyết định định dạng WEBM trong khi sử dụng phần mềm ffvp8 hoặc libvpx từ bộ phận hỗ trợ của Google. Khi nói đến Android hỗ trợ phiên bản 2.3 (Gingerbread) trở lên cho phép phát lại định dạng WEBM có thể được sử dụng để mã hóa và giải mã. Quay trở lại năm 2001 bằng cách sử dụng Rockchip, việc triển khai phần cứng mã hóa 1080p VO8 đã được thực hiện.
Chương trình, phần mềm
Google Chrome
Opera
QuickTime
Chương trình chính Mozilla Firefox
Lập trình viên Google
MIME type
video/webm
audio/webm