Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Video / MTS

Công cụ chuyển đổi trực tuyến MTS

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .mts

Bạn có thể chuyển đổi tranh video sang định dạng MTS bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang mts
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang mts»
Hãy chọn mts hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn mts tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về mts -tệp
AVCHD Video File
Phần mở rộng của tệp .mts
Loại tệp video
Chương trình, phần mềm
Windows Media Player
Chương trình chính VideoLAN VLC Media Player
Lập trình viên Sony
MIME type
video/MP2T