Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Video / Chuyển đổi sang MTS / MPG công cụ chuyển đổi / MTS sang MPG

Chuyển MTS sang MPG

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .mpg
kéo thả tệp đến đây

Bạn có thể chuyển đổi video định dạng MTS sang MPG và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào mts sang mpg?

Chuyển đổi như thế nào mpg sang mts?
Bước 1
Hãy tải lên mts-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang mpg»
Hãy chọn mpg hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn mpg tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về mpg -tệp

Trực tuyến và miễn phí mts đến mpg chuyển đổi

Nhanh và dễ
Chỉ cần thả file mts của bạn trên trang để chuyển đổi mpg hoặc bạn có thể chuyển nó sang hơn 250 định dạng tập tin khác nhau mà không đăng ký, đưa ra một email hoặc mờ.
Đừng lo lắng về an ninh
Chúng tôi delete tải lên file mts ngay lập tức và chuyển đổi file mpg sau 24 giờ. Tất cả các file chuyển với bảo đảm một mức độ tiên tiến của mã hóa SSL.
Tất cả trong đám mây
Bạn không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm. Tất cả mts để chuyển đổi mpg thực hiện trong các đám mây và không sử dụng bất kỳ tài nguyên của máy tính.

AVCHD Video File

Phần mở rộng của tệp .mts
Loại tệp video
Chương trình, phần mềm
Windows Media Player
Chương trình chính VideoLAN VLC Media Player
Lập trình viên Sony
MIME type
video/MP2T

MPEG Video Stream

Phần mở rộng của tệp .mpg
Loại tệp video
Chương trình, phần mềm
VLC Video Player
Apple iTunes
Quicktime Player
Chương trình chính Windows Media Player
Lập trình viên IOS/IEC
MIME type
audio/mpeg