Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Lưu trữ / 7Z

Công cụ chuyển đổi trực tuyến 7Z

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .7z

Bạn có thể chuyển đổi tranh lưu trữ sang định dạng 7Z bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang 7z
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang 7z»
Hãy chọn 7z hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn 7z tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về 7z -tệp
7z compressed archive
Phần mở rộng của tệp .7z
Loại tệp archives
Chương trình, phần mềm
WinRAR
WinZip
Chương trình chính 7Zip
Lập trình viên 7-zip
MIME type
application/x-7z-compressed