Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Video / Chuyển đổi sang AVI / XVID công cụ chuyển đổi / AVI sang XVID

Chuyển AVI sang XVID

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .xvid

Bạn có thể chuyển đổi video định dạng AVI sang XVID và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào avi sang xvid?

Chuyển đổi như thế nào xvid sang avi?
Bước 1
Hãy tải lên avi-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang xvid»
Hãy chọn xvid hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn xvid tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về xvid -tệp

Microsoft Audio/Visual Interleaved

Phần mở rộng của tệp .avi
Loại tệp video
Mô tả AVI về cơ bản là viết tắt của Audio và Video Interleave, nó có phần mở rộng được viết là .avi và người dùng sử dụng định dạng này để lưu trữ âm thanh và video trên PC do Microsoft phát triển vào năm 1992. Nó cho phép phát lại đồng thời bằng cách lưu trữ video và âm thanh vào một tệp duy nhất, kiến ​​trúc đơn giản của định dạng .avi cho phép nó chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Mac, Linux, Unix và nó cũng được hỗ trợ bởi nhiều trình phát web khác nhau.
Các chi tiết kỹ thuật Định dạng AVI sử dụng sự hỗ trợ của Định dạng tệp trao đổi tài nguyên (RIFF) trong đó toàn bộ dữ liệu được lưu trữ thành các khối và mỗi khối được nhận dạng bằng thẻ FourCC. Trong số các đoạn riêng lẻ này, đoạn đầu tiên có thể được nhận dạng bằng thẻ hdrl và nó có thể giải mã đoạn dữ liệu chứa siêu dữ liệu cho video và đoạn thứ hai được nhận ra bởi thẻ Movi và nó chứa dữ liệu âm thanh và hình ảnh thực tế tạo nên Phim AVI. Nó sử dụng ít nén hơn là các định dạng tệp MOV và MPEG.
Chương trình, phần mềm
ALLPlayer
Apple QuickTime Player
Microsoft Windows Media Player
Chương trình chính Video Lan VLC Player
Lập trình viên Microsoft
MIME type
video/avi
video/vnd.avi
video/msvideo
video/x-msvideo

xvid

Phần mở rộng của tệp .xvid
Loại tệp video