Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Video / TS

Công cụ chuyển đổi trực tuyến TS

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .ts
kéo thả tệp đến đây

Bạn có thể chuyển đổi tranh video sang định dạng TS bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang ts
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang ts»
Hãy chọn ts hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn ts tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về ts -tệp

Trực tuyến và miễn phí chuyển đổi ts

Nhanh và dễ
Chỉ cần thả file ts của bạn trên trang và bạn có thể chuyển nó sang hơn 250 định dạng tập tin khác nhau mà không đăng ký, đưa ra một email hoặc mờ.
Đừng lo lắng về an ninh.
Chúng tôi delete tải lên file ts ngay lập tức và chuyển đổi các file sau 24 giờ. Tất cả các file chuyển với bảo đảm một mức độ tiên tiến của mã hóa SSL.
Tất cả trong đám mây
Bạn không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm. Tất cả các chuyển đổi ts thực hiện trong các đám mây và không sử dụng bất kỳ tài nguyên của máy tính.
Video Transport Stream File
Phần mở rộng của tệp .ts
Loại tệp video
Chương trình, phần mềm
Corel VideoStudio Pro X7 Ultimate
CyberLink PowerProducer 6
Squared 5 MPEG Streamclip
Pinnacle Studio 17.5
Chương trình chính VideoLAN VLC Media Player
Lập trình viên MPEG
MIME type
video/MP2T