Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Lưu trữ / TBZ2

Công cụ chuyển đổi trực tuyến TBZ2

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .tbz2

Bạn có thể chuyển đổi tranh lưu trữ sang định dạng TBZ2 bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang tbz2
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang tbz2»
Hãy chọn tbz2 hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn tbz2 tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về tbz2 -tệp
Tar BZip 2 Compressed File
Phần mở rộng của tệp .tbz2
Loại tệp archives
Chương trình, phần mềm
Corel WinZip 15 Pro
WinRAR
PeaZip
MIME type
application/x-bzip2