Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Lưu trữ / Chuyển đổi sang TBZ2 / XZ công cụ chuyển đổi / TBZ2 sang XZ

Chuyển TBZ2 sang XZ

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .xz

Bạn có thể chuyển đổi hình lưu trữ định dạng TBZ2 sang XZ và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào tbz2 sang xz?

Chuyển đổi như thế nào xz sang tbz2?
Bước 1
Hãy tải lên tbz2-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang xz»
Hãy chọn xz hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn xz tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về xz -tệp

Tar BZip 2 Compressed File

Phần mở rộng của tệp .tbz2
Loại tệp archives
Chương trình, phần mềm
Corel WinZip 15 Pro
WinRAR
PeaZip
MIME type
application/x-bzip2

xz

Phần mở rộng của tệp .xz
Loại tệp archives
Lập trình viên Tukaani
MIME type
application/x-xz