Tiếng Việt
/ Âm thanh / OGG

Công cụ chuyển đổi trực tuyến OGG

Bạn có thể chuyển đổi tranh âm thanh sang định dạng OGG bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang ogg?
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang ogg»
Hãy chọn ogg hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn ogg tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về ogg -tệp
ogg
Phần mở rộng của tệp
.ogg
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
Microsoft Windows Media Player
VLC media player
MPlayer
Foobar2000
Winamp
Xion Audio Player
Audacity
Eltima Elmedia Player
Apple QuickTime Player
Zinf
Totem
Amarok
Lập trình viên
Xiph.Org
MIME type
application/ogg