Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Video / M2TS

Công cụ chuyển đổi trực tuyến M2TS

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .m2ts

Bạn có thể chuyển đổi tranh video sang định dạng M2TS bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang m2ts
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang m2ts»
Hãy chọn m2ts hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn m2ts tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về m2ts -tệp
m2ts
Phần mở rộng của tệp .m2ts
Loại tệp video
Chương trình, phần mềm
Windows Media Player
Adobe Flash Professional CC
Sony Picture Motion Browser
Chương trình chính VideoLAN VLC Media Player
Lập trình viên Blu-ray Disc Association
MIME type
video/MP2T