Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Sách / FB2

Công cụ chuyển đổi trực tuyến FB2

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .fb2

Bạn có thể chuyển đổi tranh tài liệu sang định dạng FB2 bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang fb2
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang fb2»
Hãy chọn fb2 hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn fb2 tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về fb2 -tệp
FictionBook 2.0 File
Phần mở rộng của tệp .fb2
Loại tệp books
Chương trình, phần mềm
Calibre
Cool Viewer
Apple iBooks
Calibre
Chương trình chính FBReader
Lập trình viên Fiction Book
MIME type
text/xml
application/octet-stream