Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Video / 3GP

Công cụ chuyển đổi trực tuyến 3GP

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .3gp

Bạn có thể chuyển đổi tranh video sang định dạng 3GP bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang 3gp
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang 3gp»
Hãy chọn 3gp hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn 3gp tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về 3gp -tệp
3rd Generation Partnership Project
Phần mở rộng của tệp .3gp
Loại tệp video
Chương trình, phần mềm
QuickTime Player
VLC Media Player
Windows Media Player
Chương trình chính Adobe Flash Professional
Lập trình viên 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
MIME type
video/3gpp
audio/3gpp