Trang Chủ  /  Định dạng tệp  /  msg

Định dạng tệp MSG

Mở rộng tập tin
.msg
Tập thể loại
Chương trình
Microsoft Outlook (Windows)
File Viewer Plus (Windows)
Encryptomatic MsgViewer Pro (Windows)
BitDaddys Email Open View Pro (Windows)
EZ Freeware Free Opener (Windows)
Mozilla SeaMonkey (Windows, Mac OS, Linux)
eM Client (Windows, Mac OS)
Kupon.BG Klammer (Mac OS)
45RPM MailRaider Pro (Mac OS)
Kupon.BG Klammer 3 (iOS)
File Viewer for Android (Android)
Chương trình chính
Microsoft Outlook
Mô tả
phần mở rộng tập tin MSG là một sản phẩm của Microsoft cho các tin nhắn được tìm thấy trong Outlook mail. Nó được phát triển cho công tác quản lý thông tin liên lạc email cho người dùng Microsoft. Một tập tin MSG được tạo ra mỗi khi một thông điệp được viết hoặc truyền sử dụng Outlook. Nó có thông tin đó là có tầm quan trọng từ thông điệp gửi qua email và thông tin chi tiết về thông điệp. Các chương trình mở tập tin như vậy thường tương thích với Microsoft Messaging Application Programming Interface.
Chi tiết kỹ thuật
MSG tập tin được tạo ra là một file văn bản phức tạp nhưng có chứa tất cả các thông tin và không thể xem được sử dụng Note pad hoặc các chương trình xử lý văn bản khác. Một định dạng nhị phân được sử dụng trong việc tạo ra các tin nhắn và khả năng tương thích với các chương trình phụ thuộc vào với nó có một hệ thống MAPI. Là định dạng tập tin độc đáo làm cho nó không thể cho nhập khẩu với các dịch vụ email khác. Việc tạo ra định dạng tập tin này là tự động khi thực hiện một chức năng, ví dụ như tiết kiệm một thông điệp.
Kịch CÂM loại
application/vnd.ms-outlook