Trang Chủ  /  Định dạng tệp  /  m4v

Định dạng tệp M4V

Mở rộng tập tin
.m4v
Tập thể loại
Chương trình
Apple iTunes
VLC Media Player
Chương trình chính
Apple QuickTime Player
Mô tả
Định dạng M4V được phát triển bởi Apple và nó giống với định dạng MP4 hơn với một chút khác biệt trong bảo vệ DRM. Nếu định dạng M4V có bảo vệ DRM hơn tài khoản iTunes được sử dụng để xử lý tệp sẽ phải được xác thực trên máy tính đang phát tệp.
Chi tiết kỹ thuật
Các tệp được hỗ trợ M4V có cả âm thanh cũng như dữ liệu video, phần mở rộng tệp M4V có thể được chuyển đổi thành phần mở rộng tệp MP4 để phát trên máy tính không được xác thực vì các tệp M4V được bảo vệ bởi DRM của Apple. Các tệp MP4 không cung cấp chức năng tạo thông tin chương trong khi tệp M4V thực hiện điều đó.
Kịch CÂM loại
video/x-m4v