Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Lưu trữ / TGZ

Công cụ chuyển đổi trực tuyến TGZ

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .tgz

Bạn có thể chuyển đổi tranh lưu trữ sang định dạng TGZ bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang tgz
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang tgz»
Hãy chọn tgz hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn tgz tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về tgz -tệp
Gzipped Tar File
Phần mở rộng của tệp .tgz
Loại tệp archives
Chương trình, phần mềm
Smith Micro Stuffit Deluxe 2010
WinRAR 5
Corel WinZip 18.5
Zipeg
Incredible Bee Archiver
Tar
MIME type
application/x-gtar-compressed