Công cụ chuyển đổi trực tuyến TAR

Bạn có thể chuyển đổi tranh lưu trữ sang định dạng tar bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Làm thế nào để chuyển đổi một tập tin tar?

Bước 1

Hãy tải lên tệp

Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2

Hãy chọn «sang arw»

Hãy chọn arw hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3

Tải về của bạn arw tệp

Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về arw-tệp

Công cụ chuyển đổi tar tốt nhất

Chuyển đổi arw nhanh chóng và dễ dàng

Chỉ cần thả file arw của bạn trên trang và bạn có thể chuyển nó sang hơn 250 định dạng tập tin khác nhau mà không đăng ký, đưa ra một email hoặc mờ.

Chuyển đổi arw an toàn

Chúng tôi delete tải lên file arw ngay lập tức và chuyển đổi các file sau 24 giờ. Tất cả các file chuyển với bảo đảm một mức độ tiên tiến của mã hóa SSL.

Không cần cài đặt phần mềm

Bạn không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm. Tất cả các chuyển đổi arw thực hiện trong các đám mây và không sử dụng bất kỳ tài nguyên của máy tính.

Consolidated Unix File Archive

Mở rộng tập tin.tar
Tập thể loại🔵 archives
Chương trình
🔵 Apple Archive Utility
🔵 GNU Tar
🔵 StuffIt
🔵 WinZip
Mô tả🔵 Tập tin TAR được tạo ra đặc biệt trong lĩnh vực UNIX để duy trì các thủ tục sao lưu băng. Tập tin đã được sử dụng sau đó để thu thập nhiều tập tin thành một tập tin duy nhất để phân phối hoặc lưu trữ và lưu trữ tập tin. TAR cũng có thể được coi là một ứng dụng có thể được sử dụng để xử lý các tập tin TAR.
Chi tiết kỹ thuật🔵 File TAR là tập hợp các tập tin được nén lại thành một, và thường thì việc nén này không được mặc định. Các ứng dụng như gzip có thể được sử dụng để nén toàn bộ file TAR. Do đó, phần mở rộng của file đã được thay đổi từ .tar thành .tar.gz nếu áp dụng việc nén. Tuy nhiên, hậu tố sẽ dựa trên loại nén được sử dụng. File TAR chứa khoảng 512 byte và tiêu đề file.
Nhà phát triển🔵 The GNU Project
Kịch CÂM loại
🔵 application/tar
🔵 application/x-tar
🔵 applicaton/x-gtar
🔵 multipart/x-tar
🔵 application/x-compress
🔵 application/x-compressed