Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Lưu trữ / TAR.GZ

Công cụ chuyển đổi trực tuyến TAR.GZ

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .tar.gz

Bạn có thể chuyển đổi tranh lưu trữ sang định dạng TAR.GZ bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang tar.gz
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang tar.gz»
Hãy chọn tar.gz hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn tar.gz tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về tar.gz -tệp
Compressed Tarball File
Phần mở rộng của tệp .tar.gz
Loại tệp archives
Chương trình, phần mềm
7-Zip
Acubix PicoZip
Ark
PeaZip
WinRAR 5
Xarchive
Lập trình viên The GNU Project
MIME type
application/x-gtar