Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Tài liệu / HTM

Công cụ chuyển đổi trực tuyến HTM

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .htm

Bạn có thể chuyển đổi tranh tài liệu sang định dạng HTM bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào sang htm
Bước 1
Hãy tải lên tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang htm»
Hãy chọn htm hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn htm tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về htm -tệp
Hypertext Markup Language File
Phần mở rộng của tệp .htm
Loại tệp documents
Chương trình, phần mềm
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Other internet browsers
Lập trình viên World Wide Web Consortium & WHATWG
MIME type
text/html