Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Tài liệu / Chuyển đổi sang PDF / PPS công cụ chuyển đổi / PDF sang PPS

Chuyển PDF sang PPS

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .pps
kéo thả tệp đến đây

Bạn có thể chuyển đổi tài liệu định dạng PDF sang PPS và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào pdf sang pps?

Chuyển đổi như thế nào pps sang pdf?
Bước 1
Hãy tải lên pdf-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang pps»
Hãy chọn pps hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn pps tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về pps -tệp

Trực tuyến và miễn phí pdf đến pps chuyển đổi

Nhanh và dễ
Chỉ cần thả file pdf của bạn trên trang để chuyển đổi pps hoặc bạn có thể chuyển nó sang hơn 250 định dạng tập tin khác nhau mà không đăng ký, đưa ra một email hoặc mờ.
Đừng lo lắng về an ninh
Chúng tôi delete tải lên file pdf ngay lập tức và chuyển đổi file pps sau 24 giờ. Tất cả các file chuyển với bảo đảm một mức độ tiên tiến của mã hóa SSL.
Tất cả trong đám mây
Bạn không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm. Tất cả pdf để chuyển đổi pps thực hiện trong các đám mây và không sử dụng bất kỳ tài nguyên của máy tính.

Portable Document Format

Phần mở rộng của tệp .pdf
Loại tệp documents
Mô tả PDF – phần mở rộng đa nền tảng cần thiết cho việc hiển thị các tài liệu in ấn dưới dạng điện tử. Được tạo bởi các chuyên gia của Adobe Systems bằng cách sử dụng các tài nguyên PostScript riêng biệt. Tài liệu PDF có thể tồn tại riêng biệt với hệ điều hành hoặc công cụ phần cứng để phát triển chúng. Các tệp định dạng này không có giới hạn về độ dài, số lượng phông chữ và tùy chọn hình ảnh vì chúng cho phép bạn nhúng các công cụ đa phương tiện khác nhau, các ảnh raster và vector khác nhau. Được hỗ trợ bởi Adobe Reader và nhiều trình duyệt, miễn là plugin được cài đặt.
Các chi tiết kỹ thuật PDF hỗ trợ các model màu CMYK, RGB, các tông xám, và cũng có các định dạng kỹ thuật của mình để thực hiện trao đổi tài liệu hoàn chỉnh. Bất kỳ tập tin nào đều có chứa mô tả của tài liệu 2D hoặc 3D với tất cả các thành phần cần thiết (đồ họa raster, đồ họa vector, văn bản, v.v...). Phần mở rộng không mã hóa dữ liệu liên quan đến phần mềm hoặc hệ điều hành mà được sử dụng để phát triển và xem tài liệu.
Chương trình, phần mềm
Ghostscript
Ghostview
Xpdf
gPDF
Chương trình chính Adobe Viewer
Lập trình viên Adobe Systems
MIME type
application/pdf

PowerPoint Slide Show

Phần mở rộng của tệp .pps
Loại tệp documents
Chương trình, phần mềm
Microsoft PowerPoint
Apple Keynote
OpenOffice
Chương trình chính Microsoft PowerPoint Viewer
Lập trình viên Microsoft
MIME type
application/mspowerpoint
application/powerpoint
application/vnd.ms-powerpoint
application/x-mspowerpoint