Tiếng Việt
Trang chủ   /   Các định dạng của tệp   /   djvu

Định dạng tệp DJVU

Phần mở rộng của tệp
.djvu
Loại tệp
Chương trình, phần mềm
LizardTech Browser Plug In
MacDjView Desktop Viewer
WinDjView
Chương trình chính
DjVuLibre DjView
Lập trình viên
AT&T Labs
MIME type
image/vnd.djvu
image/x-djvu
application/octet-stream